Beställning

Alla beställningar sker via Internet. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att vi lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles. Vi förbehåller oss rätten att utan föregående avisering, förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara utan att det påverkar det pris kund fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. Önskar kund därefter beställa annan eller nämnda vara är detta att betrakta såsom en ny order.

Förändring av order

Kund äger fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras. info@mbspecialist.se

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Kund är i fall vi effektuerat order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. Avbeställning av icke lagervara vilken köpts speciellt för kund är ej möjlig efter det att vi beställt samma vara från vår leverantör. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse härom mottagits från oss.

Leveranser

Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt som presenteras innan slutförande av beställning, vanligtvis Posten, och debiteras enligt speditörens gällande prislista och enligt den beräkningsgrund denna speditör tillhandahåller. Observera att tyngre och större leveranser kan kosta mer än vad som först aviseras. Då återkommer vi med rätt avgift. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi effektuerat ordern följer upp leveransen hos speditören, samt ser till att leveransen avhämtas/mottages på avhämtningsställe inom skälig tid från avsändandet, vanligtvis tre till fyra (3-4) dagar från avsändandet.

Leveranstider

Leveranstid vanliga paket 1-2 dagar, bor du längre upp än Stockholm kan det förekomma extra leveranstid. 

När kund lägger en beställning och betalar med kort kan vi behandla ordern snabbare eftersom vi får betalningen omg. Betalar kunden med Bankgiro tar det upp till 3 arbetsdagar innan vi erhåller betalningen och kan behandla ordern.

När detta är gjort skickas varan eller beställs hem om den inte finns på lager. Om varan inte finns på lager kan eventuellt leveransförseningar inträffa i de fall huvudleverantören har slut på varan, den kan vara restnoterad från fabrik, den kan vara specialtillverkad för kundens bilmodell etc. Ratt för specifik bilmodell och färg är ett exempel på en produkt som kan ta lång tid att tillverka. Alla av oss saluförda varor har en leveranstidsindikering. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som ligger till grund för dessa leveranstidsindikeringar, vilken kan få till följd att leverans kan komma att ske tidigare såväl som senare än beräknat. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa köpevillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund om inte annat avtalas.

Betalning

Betalningssätt väljs när köpet verkställs. Alla priser som anges på våra sidor bygger på kontant förskottsbetalning såvida ej annat avtalats. Med kontant betalning avses betalning via bankgiro eller kortbetalning.

Priser

Alla priser är inkl moms. Fraktkostnad tillkommer samtliga beställningar, enligt det beräkningssätt som gäller för valt leveranssätt.

Reklamationer

 • Nya delar: 1 år garanti och 2 års reklamationsrätt.
 • Begagnade delar: 3 månaders reklamationsrätt om inte annat avtalats.

Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång köparen som skall påvisa att fel man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället. Garanti/reklamationsrätt gäller ej om felet orsakats av felaktig användning eller modifiering från köparens sida.

Deposit

På utbytes delar tar vi ut en deposition tills vi får den gamla delen tillbaka. Detta är ett sätt att hålla nere priser och att återvinna gamla delar.

 • Den gamla delen måste skicka tillbaka originalförpackning
 • Den gamla delen måste tömmas för vätskor och vara tvättade
 • Den gamla delen får inte ha någon utvändiga skador
 • Köparen betalar returfrakten.

När du skickar tillbaka delar, vänligen skicka med order nummer och lapp med Bank Iban och Bic nummer så återbetalas det.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara. Retur av varor med obetald frakt eller efterkrav accepteras ej.

Delar skall returneras till:

Gørløse autoimport International
Raasigvangen 6-8
DK-3550 Slangerup
Danmark

Vänligen inkludera följande:

 • En kopia av fakturan/internetordern
 • Den kompletta varan med embalage
 • Ett kort brev eller notering, där du skrive din anledning till att du vill returnera

Följande avgifer kan förekomma vid retur av Gørløse autoimport aps reservdelar och tillbehör: 

 • 0–2 veckor: Inget avdrag
 • 2 veckor – 4 veckor: 20% avdrag
 • 1-3 månader: 50% avdrag
 • Mer än 3 månader: Retur endast efter ök

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe. support@mbspecialist.com

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgörs som regel i domstol.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. 

Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

     Kontakta

info@mbspecialist.se

Gørløse autoimport

Raasgvangen 6-8
DK-3350 Slangerup
Danmark

Momsnr.: DK73120713
Aps nr.: 57.265
Konto: 5324 0246531
IBAN: DK1853240000246531
SWIFT/BIC: ALBADKKK

Försäljningsvilkor
Integritetspolicy

Öppettider
Måndag - torsdag
7:30 - 16:00
Fredag
7:30 - 16:00
Lördag
Stängd
Söndag
Stängd